Contact

Noordzij Bewindvoerders
Loire 188, 2491 AM Den Haag
Postbus 144, 2260 AC Leidschendam

U kunt ons bereiken dinsdag en donderdag tussen 14:00 en 16:00 uur op het volgende telefoonnummer 088 – 134 46 20. Ook kunt u een e-mail zenden aan info@noordzij-wsnp.nl

Bent u ketenpartner, hulpverlener, schuldeiser of rechtbank dan kunt u ons ook buiten de spreekuren bereiken.